Ravitsemus

Ravinto vaikuttaa kehomme jokaiseen soluun - se mitä syömme, säätelee jopa geeniemme toimintaa. Terveyttä edistävällä ruokavaliolla olet energinen ja voit hyvin, ja sillä on suuri merkitys myös sairauksien hoidossa. Tarvitsemme ravinnosta riittävästi oikeita ravintoaineita, ja jotta ne imeytyvät, myös suoliston kunnosta tulee pitää hyvää huolta.

Kunnollisella ravinnolla ihminen voi hyvin, on terve, energinen, iloinen ja jaksaa elämässään tehdä asioita, joista nauttii. Kaikki energia ei kulu vain töistä ja elämästä selviämiseen.

Valmennuksemme pohjana on vankka tieto eri ravintoaineiden vaikutuksista soluihimme. Asioita lähestytään biokemian pohjalta, ja muokataan jokaiselle helposti ymmärrettävään muotoon ja siirretään käytäntöön. Tietoa hyödynnetään monipuolisesti tieteen eri aloilta (mm. lääketiede, luontaislääketiede, ravitsemustiede ja funktionaalinen lääketiede). Valmentajamme laboratorioalan pohjakoulutus sekä käytännön työ useissa laboratorioissa tutkimassa solutasomme reaktioita - jotka ovat pohja kaikelle kehomme toiminnalle - luovat edellytykset kokonaisvaltaiselle valmennukselle

Henkilökohtainen valmennus

Valmennuksessamme olet itse aktiivinen tekijä - et vain hoidon kohde! Avainasemassa ovat kokonaisvaltaisuus, yksilöllisyys ja itse itsensä hoitaminen edistäen kehon omien voimavarojen kunnioittamista ja käyttöönottoa.

Taustatekijöiden ja elintapojen selvittämiseen käytetään runsaasti aikaa - ensimmäinen tapaaminen kestää vähintään kaksi tuntia. Saat itsellesi kirjalliset ohjeet sekä yhteenvedon kaikesta mitä ollaan käyty läpi, jotta ymmärrät tehtyjen muutosten merkityksen ja yhteyden omaan terveyteesi. 

Monesti muutokset tehdään vähitellen. Tilanteen vaatiessa voidaan tehdä myös suurempi elämäntaparemontti. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja ainutlaatuinen.