Luentopäivä 8.4.

Miten haitallisia aineita on elinympäristössämme ja mitä kaikkea kannattaa välttää?

HAITALLISET AINEET klo 11-13
Nykyään puhutaan paljon arjessa ympärillämme ja ruuassamme olevista myrkyistä, lisäaineista, kemikaaleista ja muista meille haitallisista aineista. Mitä ne ovat ja mitä kaikkea kannattaa välttää?

SUOLISTON HYVINVOINTI klo 14-16
Tieto suoliston hyvinvoinnin tärkeydestä lisääntyy koko ajan. Miten tämä vaikuttaa käytännön arkeemme ja millaisilla valinnoilla voimme tukea suolistomme hyvinvointia?