Mindfulness työssä

Mindfulness tarjoaa tehokkaita menetelmiä itsensä tuntemiseen ja kehittämiseen ja toimintaan muiden kanssa – kotona ja töissä.

  • Työpaikan ihmissuhteet
  • Huomion tietoinen suuntaaminen
  • Reaktiivisuus vai proaktiivisuus
  • Kokemusten luonne
  • Stressi ja päivittäisen palautumisen taito
  • Olennaistaminen, priorisointi ja oivallukset
  • Tunnetaidot työssä
  • Mindfulness-taitajan onnistumismalli