Luennot

Luennoilla valmentaja Mari Salokannas yhdistää ravitsemustiedon, mindfulness'in sekä niiden yhteyden kehon hyvinvointiin. Aiheita käsitellään monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti,  perustuen tutkittuun tietoon.
Luennoilla jätetään aikaa myös keskusteluun ja kysymyksille.

Luentoja voi tilata myös osaksi oman tilaisuutenne ohjelmaa

Aiheita ravinnosta:

 • Ravinnosta apua stressinhallintaan
 • Energiaa ja hyvinvointia ravinnosta
 • Ravinto ja hormonit
 • Suorituskykyä ravinnosta ( Ravinnon vaikutukset aivoihin ja energia-aineenvaihduntaan)
 • Ravinto ja aivot

  Mindfulness työssä

 • Työpaikan ihmissuhteet (kuinka kohtelen itseäni ja muita)
 • Huomion tietoinen suuntaaminen (keskittymiskyvyn vahvistaminen)
 • Reaktiivisuus ja proaktiivisuus (reagointi eri tilanteissa)
 • Kokemusten luonne (kiireestä läsnäoloon)
 • Stressi ja päivittäisen palautumisen taito
 • Tunnetaidot töissä (työpaikan ilmapiiri)
 • Mindfulness-taitajan onnistumismalli (tietoiset askeleet hyvinvointiin ja onnistumisiin)

  Muita

 • Yhdeksän hyvää tyyppiä töissä (Enneagrammit)